Code of Conduct

 National strävar efter att vara en ansvarsfull arbetsgivare. Vår "Code of Conduct" (uppförandekod) skall vara vår guide till hur vi ska uppföra oss i olika situationer. Koden visar var gränsen går mellan lämpligt och olämpligt uppförande. 

Ladda ner vår uppförandekod här