historia

Vår historia är lång och listan över viktiga årtal och händelser kan göras oändlig. På bilden ser ni några av de medarbetare som på olika sätt bidrog till att skapa det företag vi ser idag.

Nedan följer en kortfattad version av händelser  som skett genom åren.

1941 grundade Gunnard Rössel Trönninge Gummifabriks AB.
Sedermera bytte företaget namn till National Gummi AB.

1978 avgick Gunnard som VD och hans son Sven Rössel övertog positionen.
Sven arbetade som VD fram till hösten 2003 och har numera övergått till att fungera som "mentor" och framför allt exportchef.

2003 övertog Svens äldste son, Tom Rössel, positionen som VD i företaget.
Tom och hans bröder Johan och Claes arbetar alla på National idag.

2004 utökades företaget med National Plast.

2009 investerade vi i en ny blandningsavdelning - en modig investering under lågkonjunktur.
Den kommer öka vår kapacitet när tiderna blir goda igen, för vi ser framtiden an med stor optimism och är alltid redo att anta de utmaningar som väntar runt hörnet!